Struktura SM

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

mgr Andrzej Porębski

e-mail:   stm@radlin.pl

Dzielnicowi :

Głożyny – inspektor mgr Edyta Kędzierawska

Obszary – młodszy inspektor Grzegorz Kłopocki

Biertułtowy – młodszy inspektor Mieczysław Machnik

Marcel – młodszy strażnik mgr Gabriela Mydło

Komórka ds. Wykroczeń  Z-ca Komendanta – mgr Klaudiusz Szweda

Możliwość komentowania jest wyłączona.