Ustawa o strażach gminnych. Regulamin.

 

Uchwała w sprawie nadania regulaminu  Straży Miejskiej w Radlinie.

Link do ustawy o strażach gminnych  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230779/U/D19970779Lj.pdf

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.