„Bezpieczne ferie” podsumowanie

STRAŻ MIEJSKAStraż Miejska jak co roku przeprowadziła akcję pod hasłem „Bezpieczne ferie ” w jej  ramach przeprowadzono prelekcje w klasach piątych i szóstych  szkół podstawowych. Funkcjonariusze  omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci podczas zabaw na śniegu, jak i podczas przebywania w miejscu zamieszkania. W  jaki sposób powinny zachowywać się w stosunku do obcych oraz  jak skutecznie bronić się przed agresywnym psem. Omówiono znaczenie elementów odblaskowych dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, przypomniano również zasady poruszania się po drogach. Oprócz powyższego funkcjonariusze prowadzili stałe kontrole bezpośredniego otoczenia budynków szkolnych i innych miejsc zwyczajowego gromadzenia się dzieci i młodzieży na terenie miasta Radlin w celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz zapobiegania przypadkom dewastacji mienia i innym zachowaniom niezgodnym z zasadami przestrzegania porządku i spokoju publicznego. W ramach akcji „Bezpieczne ferie” zostały również przeprowadzone wspólne służby z policjantami z Komisariatu Policji w Radlinie.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.